Algemene voorwaarden Pluympjescake:

 

De taarten, cupcakes en gedecoreerde koekjes worden alleen op bestelling gemaakt. Er zijn geen taarten, cupcakes en gedecoreerde koekjes uit voorraad leverbaar.

De taarten zijn standaard voorzien van 2 lagen vulling.

Alle taarten en cupcakes dienen door de klant zelf te worden afgehaald.

Een bestelling is definitief wanneer de bestelling is doorgenomen met de klant en er minimaal 50% van het totaalbedrag binnen een week voor afleveringsdatum voldaan is. Dit in verband met het kopen van materialen en het voorbereiden. Het restant dient bij het afhalen contant te worden betaald. Wanneer er 1 week voor de afleveringsdatum nog geen aanbetaling is gedaan behoudt Pluympjescake het recht om de bestelling te annuleren of te weigeren. Bij een lastminute bestelling (Een bestelling binnen 7 dagen) dient de aanbetaling zo snel mogelijk te gebeuren

Pluympjescake is een eenmanszaak. In geval van een calamiteit kan het gebeuren dat een bestelling geannuleerd wordt. Indien door onvoorziene omstandigheden Pluympjescake niet in staat is de bestelling te verzorgen, heeft u recht op volledige restitutie.

Tot uiterlijk 14 dagen voor de leveringsdatum wordt de betaling bij annulering van de bestelling volledig kwijtgescholden. Wanneer u de bestelling binnen 14 dagen voor de afgesproken leveringsdatum annuleert dan zal, in verband met de gemaakte voorbereidingskosten, 50% van het bedrag in rekening worden gebracht. Wanneer u de bestelling binnen 7 dagen voorafgaand aan de leveringsdatum annuleert, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Pluympjescake is niet aansprakelijk voor enige schade, letselschade (b.v. als gevolg van allergieën) en schade aan goederen.

Pluympjescake, is alleen verantwoordelijk voor schade die door Pluympjescake is veroorzaakt, voor zover er sprake is van bewuste roekeloosheid van Pluympjescake. Pluympjescake is niet aansprakelijk voor schade door anderen aangebracht. Pluympjescake is niet aansprakelijk voor vervoerschade of onstaande schade aan de bestelde producten na het ophalen.

Aan een ontwerp kunnen geen rechten worden ontleend. Pluympjescake spant zich in om het ontwerp zoveel mogelijk te benaderen. Afwijking van het ontwerp geeft geen recht op restitutie of het niet nakomen van de afname verplichting.

Wanneer u niet tevreden bent over de producten dient u dit binnen 24 uur na het ophalen door te geven. U dient dan wel een stuk van het product te kunnen overhandigen zodat ik het kan beoordelen en een passende oplossing kan bieden. Als u geen stuk van het product kunt overhandigen of als de 24 uur al verstreken zijn dan kan uw klacht niet in behandeling worden genomen.

 

De taarten zijn inclusief BTW. Onder voorbehoud van wijzigingen en / of fouten.