Algemene Verkoopvoorwaarden Pluympjescake:

 

De taarten en cupcakes worden alleen op bestelling gemaakt. Er zijn geen taarten en cupcakes uit voorraad leverbaar.

De taarten zijn standaard voorzien van 2 lagen vulling.

Alle taarten en cupcakes dienen door de klant zelf te worden afgehaald.

Bij bestellingen boven € 150,- dient er minimaal 50% van het bedrag binnen een week voor afleveringsdatum voldaan te worden. Dit in verband met het kopen van materialen en het voorbereiden. Het restant dient bij het afhalen contant te worden betaald.

Pluympjescake is een eenmanszaak. In geval van een calamiteit kan het gebeuren dat een bestelling geannuleerd wordt. Indien door onvoorziene omstandigheden Pluympjescake niet in staat is de bestelling te verzorgen, heeft u recht op volledige restitutie.

Tot uiterlijk 7 dagen voor de leveringsdatum wordt de betaling bij annulering van de bestelling volledig kwijtgescholden. Wanneer u de bestelling binnen 7 dagen voor de afgesproken leveringsdatum annuleert dan zal, in verband met de gemaakte voorbereidingskosten, 50% van het bedrag in rekening worden gebracht. Wanneer u de bestelling binnen 3 dagen voorafgaand aan de leveringsdatum annuleert, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Pluympjescake is niet aansprakelijk voor enige schade, letselschade (b.v. als gevolg van allergieën) en schade aan goederen.

Pluympjescake, is alleen verantwoordelijk voor schade die door Pluympjescake is veroorzaakt, voor zover er sprake is van bewuste roekeloosheid van Pluympjescake. Pluympjescake is niet aansprakelijk voor schade door anderen aangebracht.

Aan een ontwerp kunnen geen rechten worden ontleend. Pluympjescake spant zich in om het ontwerp zoveel mogelijk te benaderen. Afwijking van het ontwerp geeft geen recht op restitutie of het niet nakomen van de afname verplichting.

De taarten zijn inclusief BTW. Onder voorbehoud van wijzigingen en / of fouten.